Klima - verden forandres

Glimt fra særudstillingen »Klima - verden forandres«

København var ved COP15-mødet vært for det største internationale topmøde på dansk jord i Danmarkshistorien. En ny klimaaftale skulle skrues sammen til erstatning for Kyoto-aftalen, som udløber i 2012.

Målsætningen var, at landene skulle byde ind med CO2-reduktioner i så stort omfang, at den globale opvarmning kunne holdes på under 2° C i forhold til niveauet fra før industrialderens begyndelse.

Grafikhuset designede logo og mere end 200 plancher og skilte til særudstillingen »Klima - verden forandres«, der i anledning af COP15-mødet blev vist i Maskinhallen ved Botanisk Have.